ประกาศล่าสุด

อบรมออนไลน์ทักษะการโค้ชของครู

โครงการอบรมออนไลน์ทักษะการโค้ชของครู หลักการและเหตุผล           สังคมปัจจุบันเต็มไปด้วยความวุ่นวาย จากโลกที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการที่คนให้ความสำคัญกับความสำเร็จในชีวิตมากกว่าความสงบทางจิตใจ ปัจจัยที่ทำให้สังคมเป็นแบบนี้ อาจมาจากระบบการศึกษาที่เน้นการเรียนการสอนเพื่อทักษะทางวิชาการ โดยขาดการปลูกฝังเรื่องทักษะการใช้ชีวิตและการทำความเข้าใจตัวเอง การแข่งขันเปรียบเทียบกันผ่านโซเชียลมีเดีย รวมถึงค่านิยมเกี่ยวกับการประสบความสำเร็จ ความร่ำรวย ล้วนผลักดันให้คนเรารู้สึกไม่พอใจกับชีวิต การใช้ชีวิตอย่างหลงทางและจัดวางชีวิตอย่างไม่ถูกต้องก่อให้เกิดปัญหาหลายด้าน อย่างเช่น ปัญหาความสัมพันธ์ ความผิดหวัง หรือปัญหาทางด้านอารมณ์อย่างซึมเศร้า วิตกกังวล และการสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเอง เมื่อจัดการปัญหาชีวิตเหล่านั้นด้วยตัวเองไม่ได้ ผู้คนจึงเริ่มมองหาความช่วยเหลือจากผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นนักจิตวิทยา จิตแพทย์ และโค้ชชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญขที่ครูจำเป็นจะต้องสามารถเป็นโค้ชสำหรับพัฒนาทักษะชีวิตให้กับนักเรียนได้ วัตถุประสงค์ของโครงการ…